Aktualne

Roboty budowlane w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach polegające na budowie nowych ogrodzeń wraz z pracami towarzyszącymi- Nr sprawy: ZP.26.2.2023.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ ZP.26.2.2023.MR

Załącznik nr 5 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 Pzp

Załącznik nr 4.1- zadanie nr 1

Załącznik nr 4.2- zadanie nr 2 

Załącznik nr 4.3- zadanie nr 3

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót wykonanych

Załącznik nr 7 oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie zobowiązanie

Załącznik nr 9 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp

Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy ZP.26.2.1.2023.MR

 

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2314:44:10
21371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2314:43:51
31371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2314:39:57
41371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2314:38:16
51371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:57:33
61371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:57:15
71371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:54:52
81371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:48:07
91371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:28:39
101371245AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:11:41

Dostawa żywności do 13 Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach w drugim półroczu 2023 r. ZP.26.1.2023.MR

Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U. 2023S 070-215126

SWZ ZP.26.1.2023.MR

Załącznik nr 1 do SWZ- Projekt umowy

1- Dostawa warzyw i owoców świeżych

2-Dostawa warzyw i owoców mrożonych

3-Dostawa mięsa i produktów mięsnych

4-Dostawa artykułów nabiałowych

5-Dostawa różnych artykułów spożywczych

6-Dostawa pieczywa

7-Dostawa świeżych filetów rybnych

8-Dostawa mrożonych filetów rybnych

Załącznik nr 2 do SWZ Oferta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie zobowiązanie

Załącznik nr 5a Oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp-

Załącznik nr 5b Oświadczeniez wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegającycg się o zamówienie-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot grupy kapitałowej

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 12.04.2023 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

ZADANIE NR 5 PO ZMIANACH,POPRAWIONY- DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 9.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2910:46:20
21371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-0911:24:53
31371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-0908:14:57
41371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2711:49:25
51371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2711:45:09
61371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2711:44:14
71371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-1210:12:29
81371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-0710:44:50
91371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-0710:36:32
101371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-0710:34:04
111371239AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-0710:16:24

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023

1-Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

2-Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 z dnia 28.03.2023 r.

3-Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 z dnia 24.04.2023 r.

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11371235AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2410:43:09
21371235AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2410:42:28
31371235AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-03-2812:44:05