Aktualne

Świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z 13 Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach. ZP.26.6.2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ- projekt umowy

załącznik do umowy nr 1-protokół reklamacyjny

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ -oswiadczenie art. 125 ust 1

Załącznik nr 4-Usługa wywozu nieczystości dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach

Załącznik nr 5 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp

Kwota przeznaczona na sfinasowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCHHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11381273AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-05-2313:15:23
21381273AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-05-2210:59:32
31381273AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-05-2208:25:39
41381273AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-05-1410:53:25

Dostawa żywności do 13 Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach w drugim półroczu 2024 r. ZP.26.5.2024.MR

Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z odbiorem i dostawą dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach ZP.26.4.2024.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ-Projekt umowy

zał. nr 1 do umowy-Protokół dostarczenia bielizny

zał. nr 2 do umowy Protokół reklamacyjny

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ -oswiadczenie art. 125 ust 1

Załącznik nr 4-Usługa prania wraz z odbiorem i dostawą dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach

Załącznik nr 5 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH, ODRZUCENIU OFERT

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11381271AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-04-1010:27:09
21381271AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-04-0810:48:25
31381271AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-04-0808:30:37
41381271AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-03-2713:45:38
51381271AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-03-2713:44:40
61381271AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-03-2711:56:41

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024

1-Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.

2-Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 -wersja II

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11381269AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-03-1314:14:19
21381269AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-03-1314:13:05
31381269AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-0908:31:37

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sal, kuchni oraz pomocy dydaktycznych w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach ZP.26.1.2024.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ ZP.26.1.2024.MR

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ -oswiadczenie art. 125 ust 1

Załącznik nr 4.1- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sal

Załącznik nr 4.2- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchni

Załącznik nr 4.3- Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych

Załącznik nr 5 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

SWZ POPRAWIONA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na wnioski i pytania z dnia 31.01.2024 r. 

1-Okno Szeptyckiego

2- Okno Szeptyckiego

Okno Krzywoustego

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

INFORMACJA

AKTUALNY Załącznik nr 4.1- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sal

AKTUALNY Załącznik nr 4.2- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchni

AKTUALNY Załącznik nr 4.3- Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych

Odpowiedzi na zadane pytania 02.02.2024 r.

Kwota przeznaczona na sfinasowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 7.02.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH, ODRZUCENIU OFERT

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRNYM WYBORZE OFERT W ZADANIU NR 2Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-03-0109:42:32
21381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-1912:12:21
31381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-1912:10:24
41381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-0712:21:48
51381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-0708:14:15
61381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-0708:14:01
71381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-0213:57:28
81381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-0112:11:21
91381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-3112:51:15
101381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-2615:21:14
111381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-2514:10:18
121381265AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-2514:08:49
131381265AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-2514:05:29

Remonty łazienek i kuchni podręcznej w tym instalacji elektrycznej w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach Nr sprawy: ZP.26.4.2023.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ ZP.26.4.2023.MR

Załącznik nr 1 Projekt umowy.

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 Pzp

Załącznik nr 4.1

Załącznik nr 4.2

Załącznik nr 4.2.1

Załącznik nr 4.3

Załącznik nr 4.3.1

Załącznik nr 4.4

Załącznik nr 5.1-Specyfikacja Techniczna Ordona-Remont łazienki grupy II i kuchni podręcznej.

Załącznik nr 5.2-Specyfikacja Techniczna Bytomska-Remont łazienki grupy I i kuchni podręcznej

Załącznik nr 5.2.1-Specyfikacja Techniczna- Remont instalacji elektrycznej-Bytomska

Załącznik nr 5.3-Specyfikacja Techniczna Zadole-Remont łazienek

Załącznik nr 5.3.1-Specyfikacja techniczna-Remont instalacji elektrycznej Zadole

Załącznik nr 5.4-Specyfikacja Techniczna Boya Żeleńskiego-Remont łazienek

Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie zobowiązanie

Załącznik nr 7-jeśli dotyczy oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Rysunek dla zadania nr 1-Oddział Ordona

Rysunek dla zadania nr 2-Oddział Bytomska

Rysunek dla zadania nr 4-Oddział Boya Żeleńskiego

Załącznik nr 9 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp

INFORMACJA

Załącznik nr 4.1-zadanie nr 1-obmiar-Ordona

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 4.2-zadanie nr 2-obmiar-Bytomska

Załącznik nr 4.2.1-zadanie nr 2-obmiar, elektryka-Bytomska

Załącznik nr 4.3-zadanie nr 3-obmiar-Zadole.pdf

Załącznik nr 4.3.1-zadanie nr 3-obmiar, elektryka-Zadole

Załącznik nr 4.4-zadanie nr 4-obmiar-Boya-Żeleńskiego

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.01.2024 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANI OFERT

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 4.2-ZADANIE 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.01.2024

ZMIANA TERMINU I ODPOW. NA ZAPYTANIE. Z DN. 18.01.2024 r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.01.2024 r.

Kwota na sfinansowanie zamówienia

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.01.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH, ODRZUCENIU OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POST. W ZAKRESIE ZADANIA NR 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-2313:20:17
21381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-2313:19:26
31381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-2013:59:12
41381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-2013:58:43
51381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-02-0911:23:46
61381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-2612:45:37
71381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-2612:45:22
81381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-2608:08:54
91381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1908:27:54
101381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1908:26:44
111381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1811:22:54
121381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1811:12:19
131381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1512:42:02
141381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1212:58:55
151381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1212:45:52
161381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1212:45:38
171381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1212:33:43
181381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1212:27:32
191381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1209:06:57
201381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-1209:06:48
211381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0909:31:53
221381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0909:29:06
231381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0909:23:01
241381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0909:21:20
251381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0909:16:23
261381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0909:14:58
271381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0909:14:26
281381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0313:21:19
291381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0313:13:56
301381262AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0313:08:20
311381262AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2024-01-0313:03:17