Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu, oraz dostawa urządzeń zabawowych, przenośnych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach.

 

Ogłoszenie o zamówieniuHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171129Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1312:14:06
21171129Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1312:13:57
31171129Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1312:09:09
41171129Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-05-2813:14:37
51171129Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-05-2812:50:42
61171129Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-04-2513:04:00
71171129Zamówienia publicznedodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-2308:51:38

Załączniki do SIWZ

Formularz ofertowy: załącznik nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy: załącznik nr 2 (zadanie 1 i 2)

Wykaz dostaw: załacznik nr 3

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej: załącznik nr 4

Oświadczenia: zalącznik nr 5

Projekt Umowy: załącznik nr 6

Projekt Umowy: załącznik nr 6a

Wykaz osób i Oddziałów Żłobka: załącznik nr 2 do UmowyHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171136Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-05-2813:16:48
21171136Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-05-2813:07:40

SIWZ

SIWZ-Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu, oraz dostawa urządzeń zabawowych, przenośnych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach „CZARODZIEJSKIE OGRODY-WYMARZONE PLACE ZABAW DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH MIESZKANCÓW”

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer sprawy: ZP.26.1.2018.MR

Termin składania ofert -05.06.2018r.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171135Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-05-2812:48:22
21171135Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-05-2812:47:11
31171135Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-05-2812:45:57
41171135Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-05-2812:43:10
51171135Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-05-2812:34:53
61171135Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-05-2812:33:25

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.06.2018r.

Oświadczenie załącznik nr 4 do SIWZHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171137Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-06-0511:26:04
21171137Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-06-0511:24:09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zadanie nr 1 i 2.

Do wszystkich Wykonawców-wybórHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171139Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-06-1911:14:40
21171139Zamówienia publiczneedycjazamowieniazamowienia2018-06-1911:14:19
31171139Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-06-1911:13:11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171141Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:52:28
21171141Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:52:14
31171141Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:47:59
41171141Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:46:59
51171141Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-07-1114:09:39

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171143Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1309:02:21
21171143Zamówienia publiczneedycjaJacek KuśmierzakJacek Kuśmierzak2018-07-1308:46:44
31171143Zamówienia publicznedodaniezamowieniazamowienia2018-07-1115:02:06

Przetarg nieograniczony na: Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2019.MR

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171154Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:39:14
21171154Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:31:15
31171154Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:23:22
41171154Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:20:45
51171154Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:17:29

SIWZ

SIWZHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171155Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:39:24
21171155Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RębaczMałgorzata Rębacz2019-02-0614:37:15