Aktualne

Malowanie pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 3 zadania. Nr sprawy: ZP.26.2.2021.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zadanie nr 2 załącznik nr 4.2

Zadanie nr 3 -załącznik nr 4.3

Zadanie nr 4 -załącznik nr 4.4

Wzór Umowy załącznik nr 1

Oferta załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie -załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.06.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert oraz odrzuceniu.

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-2811:41:00
21301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-2313:31:10
31301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-2313:30:26
41301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0815:33:37
51301208AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0815:31:45
61301208AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0815:30:04

Malowanie pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania. Nr sprawy: ZP.26.1.2021.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ

Projekt umowy załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Formularz Oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4.1

Załącznik nr 4.2

Załącznik nr 4.3

Załącznik nr 4.4

Załącznik nr 5 Oświadczenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH, ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0709:43:47
21301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0709:43:21
31301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-2115:20:50
41301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-2110:14:47
51301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-2110:13:35
61301207AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-0511:19:04
71301207AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-05-0414:44:18

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja Planu postępowań na rok 2021Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11301206AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-06-0813:04:05
21301206AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2021-02-0914:54:35