Aktualne

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 8 zadań. Nr sprawy: ZP.26.3.2020.MR

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania. Nr sprawy: ZP.26.2.2020.MR

Ogłoszenie o zamówieniu -dostawy

SIWZ

Formularz ofertowy

Zadanie nr 3

Zadanie nr 5

Zadanie nr 6

Zadanie nr 7

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 5-Wykaz dostaw

Załącznik nr 6-Oświadczenie

Załącznik nr 7-Oświadczenie

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.03.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11291187AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-1911:27:10
21291187AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-1613:12:54
31291187AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-0511:59:55
41291187AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-0511:54:00
51291187AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2020-03-0511:45:11

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 8 zadań.Nr sprawy: ZP.26.1.2020.MR;

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020r.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina