Oferta pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 17.03.2020 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 2/2020 z dnia 13.02.2020

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego wybrano do zatrudnienia Panią Iwonę Maciąg zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Iwonę Maciąg.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny pedagogiki. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Iwona Maciąg spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181188Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-03-1712:50:12
21181188Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-03-1712:49:30

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds pracowniczych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 21.02.2020 r.

Dotyczy

Ogłoszenie Nr 1/2020 z dnia 05.02.2020r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. pracowniczych   

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referent ds. pracowniczych wybrano do zatrudnienia Panią Barbarę Sojkę  zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Barbarę Sojkę  .                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny pedagogiki oraz trzyletnie doświadczenie w pracy w kadrach. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Barbara Sojka  spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. pracowniczych w Żłobku Miejskim w Katowicach.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181186Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-02-2114:35:04