Oferta pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 20.11.2019 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 8/2019 z dnia 25.10.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicace

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa wybrano do zatrudnienia Panią Małgorzatę Pustelnik zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Małgorzatę Pustelnik.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw .

W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku.

Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań.

W ocenie Komisji ds. naboru pani Małgorzata Pustelnik spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowego w Żłobku Miejskim w Katowicach.

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181180Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-11-2011:21:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 28.08.2019 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 7/2019 z dnia 08.08.2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowa wybrano do zatrudnienia Panią Magdalenę Bakoś zamieszkałą w Siemianowicach Śląskich.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Magdalenę Bakoś.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Magdalena Bakoś spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowego w Żłobku Miejskim w Katowicach.

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181178Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2019-08-2814:52:03