Oferta pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10.11.2020 r.

Dot.

Ogłoszenie Nr 7/2020 z dnia 19.10.2020

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego wybrano do zatrudnienia Panią Katarzynę Hadzińską zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Katarzynę Hadzińską.                                

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe z dziedziny pedagogiki. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań. W ocenie Komisji ds. naboru pani Katarzyna Hadzińska spełnia wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego.

 

 

 

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181199Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-11-1013:00:16

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 19.10.2020r

Dot.

Ogłoszenie Nr 6/2020 z dnia 06.10.2020

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego nie wybrano kandydata do zatrudnienia.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru nie wybrała kandydata do zatrudnienia z powodu braku ofert.

W związku z powyższym nabór na stanowisko Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego pozostaje nierozstrzygnięty.

 

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11181197Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-1915:13:31
21181197Oferta pracyedycjaAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-1915:08:35
31181197Oferta pracydodanieAnna KawczyńskaAnna Kawczyńska2020-10-1915:06:58