Aktualności

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr ogłoszenia 2022/BZP 00269777/01

W związku z pytaniami które wypłynęły do ogłoszonego postępowania o udzielanie zamówienia publicznego dla zadania pn. 'Roboty budowlane w Oddz. Żłobka Miejskiego ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach polegające na stabilizacji i wzmacnianiu gruntu pod fundamentami oraz poziomowaniu posadzki metodą iniekcji geopolimerowych' nr ogłoszenia: 2022/BZP 00269777/01 z dnia 21.07.2022, poniżej publikujemy odpowiedź zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr ogłoszenia 2022/BZP 00269777/01

Jednocześnie zamawiający informuje, że NIE przewiduje wydłużenia terminu składania ofertHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11361232AktualnościdodanieAdam DylusAdam Dylus2022-08-0513:11:06

Roboty budowlane w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ulicy Szeptyckiego 1 w Katowicach polegające na stabilizacji i wzmacnianiu gruntu pod fundamentami oraz poziomowaniu posadzki metodą iniekcji geopolimerowych. Nr sprawy: ZP.26.4.2022.MR

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu niepodlegającemu ustawie o zamówieniach publicznych-Sprzedaż składnika majątku ruchomego- samochód osobowy FIAT DOBLO. ZP.26.3.2022.MR

Ogłoszenie + dokumenty

Wycena rzeczoznawcy

Wzór umowy

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11361226AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-05-2312:26:22
21361226AktualnościdodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-05-2312:25:26

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu niepodlegającemu ustawie o zamówieniach publicznych-Sprzedaż składnika majątku ruchomego- samochód osobowy FIAT DOBLO

Ogłoszenie o przetargu-dokumenty

Wycena rzeczoznawcy

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11361225AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-05-0910:05:06
21361225AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-05-0910:04:47
31361225AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-05-0910:04:16
41361225AktualnościdodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-05-0910:03:40

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach w drugim półroczu 2022 r. z podziałem na 6 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2022.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1-Projekt umowy

Załącznik nr 4.1-Zadanie nr 1. Warzywa o i owoce świeże

Załącznik nr 4.3- Zadanie nr 3. Mięso i produkty mięsne

Załącznik nr 4.4-Zadanie nr 4. Artykuły nabiałowe

Załącznik nr 4.5-Zadanie nr 5. Różne artykuły spożywcze

Załącznik nr 4.6- Zadanie nr 6. Pieczywo

Załącznik nr 4.7-Zadanie nr 7. Świeże filety rybny

Załącznik nr 2. Formularz oferty

Załącznik nr 3-Oświadczenie

Załącznik nr 5-Oświadczenie

Załącznik nr 6- Jak nalezy podpisac oferte w postaci elektronicznej

 Załącznik nr 7-Wykaz dostaw

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.04.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert oraz unieważnieniu postępowania.

 

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11361223AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-04-1914:17:11
21361223AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-04-1212:20:18
31361223AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-04-0710:22:01
41361223AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-04-0511:21:03
51361223AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-04-0411:43:38
61361223AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-04-0411:39:58
71361223AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-04-0411:38:23
81361223AktualnościdodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-04-0411:14:49

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 30.06.2022 rHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11361212AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-06-3013:46:03
21361212AktualnościedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-06-2712:12:51
31361212AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2022-02-0311:08:41