archiwum 2023

Dostawa żywności do 13 Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach w pierwszym półroczu 2024 r. ZP.26.3.2023.MR

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.10.2023 r

SWZ ZP.26.3.2023.MR

Załącznik nr 1 do SWZ- Projekt umowy

Załącznik nr 2 do SWZ Oferta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie zobowiązanie

Załącznik nr 5a Oświadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp-

Załącznik nr 5b Oświadczenie wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik nr 6- Oświadczenie dot grupy kapitałowej

1- Dostawa warzyw i owoców świeżych

2-Dostawa warzyw i owoców mrożonych

3-Dostawa mięsa i produktów mięsnych

4-Dostawa artykułów nabiałowych

5-Dostawa różnych artykułów spożywczych

6-Dostawa pieczywa

7-Dostawa świeżych filetów rybnych

8-Dostawa mrożonych filetów rybnych

9- Dostawa wody dla pracowników Żłobka

Odpowiedź na zapytanie

1-Dostawa warzyw i owoców świeżych-poprawiony

Odpowiedź nr 2 na zapytanie ZP.26.3.2.2023.MR

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.11.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert dla zadania nr 9

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH, ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.-ZP.26.3.2023.MR

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-12-0611:45:18
21371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-11-2810:27:52
31371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-11-2212:49:28
41371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-11-2208:24:25
51371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-10-3111:16:13
61371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-10-3111:15:47
71371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-10-2710:16:20
81371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-10-2012:14:37
91371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-10-2012:09:26
101371257AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-10-2012:03:45
111371257AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-10-2011:59:37

Roboty budowlane w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach polegające na budowie nowych ogrodzeń wraz z pracami towarzyszącymi- Nr sprawy: ZP.26.2.2023.MR

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ ZP.26.2.2023.MR

Załącznik nr 5 do SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 Pzp

Załącznik nr 4.1- zadanie nr 1

Załącznik nr 4.2- zadanie nr 2 

Załącznik nr 4.3- zadanie nr 3

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót wykonanych

Załącznik nr 7 oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie zobowiązanie

Załącznik nr 9 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp

Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy ZP.26.2.1.2023.MR

Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert.

 

 

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-06-1910:10:32
21371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-06-1909:45:01
31371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-06-1211:33:51
41371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-06-1211:32:05
51371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-06-0511:41:17
61371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-06-0508:32:08
71371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-06-0212:52:39
81371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2314:44:10
91371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2314:43:51
101371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2314:39:57
111371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2314:38:16
121371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:57:33
131371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:57:15
141371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:54:52
151371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:48:07
161371245AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:28:39
171371245AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-1812:11:41

Dostawa żywności do 13 Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach w drugim półroczu 2023 r. ZP.26.1.2023.MR

Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U. 2023S 070-215126

SWZ ZP.26.1.2023.MR

Załącznik nr 1 do SWZ- Projekt umowy

1- Dostawa warzyw i owoców świeżych

2-Dostawa warzyw i owoców mrożonych

3-Dostawa mięsa i produktów mięsnych

4-Dostawa artykułów nabiałowych

5-Dostawa różnych artykułów spożywczych

6-Dostawa pieczywa

7-Dostawa świeżych filetów rybnych

8-Dostawa mrożonych filetów rybnych

Załącznik nr 2 do SWZ Oferta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie zobowiązanie

Załącznik nr 5a Oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp-

Załącznik nr 5b Oświadczeniez wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegającycg się o zamówienie-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot grupy kapitałowej

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 12.04.2023 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

ZADANIE NR 5 PO ZMIANACH,POPRAWIONY- DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 9.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 7.

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-06-1910:12:44
21371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-2910:46:20
31371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-0911:24:53
41371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-05-0908:14:57
51371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2711:49:25
61371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2711:45:09
71371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2711:44:14
81371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-1210:12:29
91371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-0710:44:50
101371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-0710:36:32
111371239AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-0710:34:04
121371239AktualnedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-0710:16:24

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023

1-Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

2-Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 z dnia 28.03.2023 r.

3-Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 z dnia 24.04.2023 r.

4-Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 z dnia 3.10.2023 r.

 

 

 Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11371235AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-10-0312:29:46
21371235AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2410:43:09
31371235AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-04-2410:42:28
41371235AktualneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2023-03-2812:44:05