Majątek

Żłobek Miejski jako jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Katowice, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta Katowice.

 

Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym”.

 

Plan finansowy Żłobka Miejskiego zatwierdza Dyrektor Żłobka Miejskiego.

 

Działalność finansową Żłobek Miejski realizuje w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

 

Żłobek Miejski realizując cele statutowe gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym, stanowiącym własność miasta Katowice.

 

Żłobek Miejski korzysta z powierzonego mienia w sposób zapewniający jego właściwe wykorzystanie, tj. zgodnie z właściwością, oraz społeczno – gospodarczym przeznaczeniem każdego składnika tego majątku. 


Żłobek Miejski:

  • prowadzi właściwe ewidencje,
  • przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11070MajątekedycjaAdam DylusAdam Dylus2018-04-2309:52:35
21070MajątekedycjaAdam DylusAdam Dylus2018-04-2011:40:34
31070MajątekdodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-1915:32:35