Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171157Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-02-1814:05:07
21171157Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-02-1814:04:02

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan zamówień publicznych na rok 2019Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171158Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-0712:50:41
21171158Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-02-1912:52:01

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wybór ofert oraz unieważnienie postępowania.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171160Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-0712:50:06
21171160Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-0712:49:22
31171160Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-0712:48:34

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 2 zadania. Nr sprawy ZP.26.2.2019.MR.

Zmiana treści ogłoszenia

 

Ogłoszenie-Baza konkurencyjnościHistoria zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171162Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-2113:41:36
21171162Zamówienia publiczneedycjaMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-2113:40:23
31171162Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-2013:41:55

SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert oraz o nierozstrzygnięciu postepowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o nierozstrzygniętym postępowaniu w Bazie konkurencyjności.Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11171166Zamówienia publicznedodanieMałgorzata RembaczMałgorzata Rembacz2019-03-2911:10:49