Status prawny

Żłobek Miejski jest jednostką organizacyjną miasta Katowice prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

 

Żłobek Miejski działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

3) uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego (Tekst jednolity Uchwy Nr II/18/18 Rady Miasta Katowice Statut,)

4) innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).

 

Z dniem 21.11.2011 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Żłobek Miejski uzyskał wpis do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych" prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice (nr rejestru 3/2011/Z3).Wpis


Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11010Status prawnyedycjaIwona FilipowskaIwona Filipowska2018-12-2009:09:03
21010Status prawnyedycjastatus struktura zasadystatus struktura zasady2018-05-3014:36:34
31010Status prawnyedycjastatus struktura zasadystatus struktura zasady2018-05-3014:28:09
41010Status prawnyedycjastatus struktura zasadystatus struktura zasady2018-05-3014:25:36
51010Status prawnyedycjaAdam DylusAdam Dylus2018-04-1914:10:00
61010Status prawnyedycjaAdam DylusAdam Dylus2018-04-1914:06:17
71010Status prawnydodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-1914:05:25